o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 100 - Veljača 2012

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

 

Projekt “ka Zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i okrugu Sjeverna Bačka”
provode: Zelena akcija, CEKOR i Zeleni Osijek

U sklopu projekta "Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severnobačkom okrugu" financiranom od strane Europske unije, IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, građanima grada Osijeka u nasljednih mjesec dana biti će podijeljeni vrtni komposteri za kućno kompostiranje kuhinjskog i vrtnog bio otpada.
Udio bio otpada svake pojedine kante  čini i do 40% što je važan podatak za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja bio otpada u kućanstvima.

Pravilnim tretiranjem kućnog bio otpada može se dobiti kompost koji kasnije služi kao hranjivo gnojivo koje, osim što tlo oplemenjuje raznim prirodnim kemijskim elementima, služi i za popravljanje strukture tla.
Tada tlo postaje plodno i daje veći prinos plodova, dok se smanjuje upotreba  industrijskih kemijskih sredstava.
Problem s kompostiranjem u velikim gradovima jest taj da većina gradova ne posjeduje određenu infrastrukturu pomoću koje se taj otpad odvojeno sakuplja i svrstava sve dok se u konačnici ne pretvori u kompost. Ta infrastruktura uključuje kante za odvojeno sakupljanje bio otpada za građane, kamione i kompostanu.
Kod tzv. Decentraliziranog kompostiranja, tj. kompostiranja u vlastitom dvorištu ili vrtu, izostaje potreba komunalnog prikupljanja, odvoza i odlaganja biootpada. 
Kako grad Osijek još uvijek nema svoju kompostanu,  ove su aktivnosti itekako dobrodošle.

Građanima će biti podijeljeno ukupno 25 kompostera koji će se redovito pratiti.
Sakupljati će se podatci o količini proizvedenog otpada te će se kasnije koristiti za izradu studije o sustavu gospodarenja otpadom koja će biti izdana na kraju ovog projekta.
Također, građanima će biti osigurana i edukacija s edukativnim materijalima i radionicama na kojima će moći naučiti pravilno kompostirati.

Ovaj projekt podržava aktivnosti udruge Centar za kompost iz grada Osijeka koji se podizanjem svijesti oko važnosti kompostiranja bavi već dugi niz godina.
Predsjednica Centra za kompost Mira Jelčić izjavila je da su ovakve aktivnosti ključne za uvrštavanje odvajanja bio otpada u zakonodavstvo a s količinom od gotovo 40% predstavljaju i ključan korak u osiguravanju održivih sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj.
Naročito  treba podržavati decentralizirano kompostiranje te pružiti svu moguću potporu i pomoć građanima koji su u mogućnosti i žele prerađivati biootpad na mjestu njegova nastanka, tj. u vlastitom vrtu.

 

Kompostiranje zimi 
Kompostirati možemo tijekom cijele godine. U zimskim mjesecima aktivnost mikroorganizama i ostalih “stanovnika” kompostne hrpe smanjuje se zbog hladnoće, pa kompostnu hrpu moramo zaštititi od prevelike vlage i hladnoće.
Zašto kompostirati
Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada, tj. sami recikliramo oko jednu trećinu svojih otpadaka. Tako pridonosimo:

  • smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta
  • smanjenju troškova odlaganja otpada
  • smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka
  • povećanju kakvoće tla
  • povećanju kakvoće okoliša..

Kompostiranje počinje već u kuhinji
Ako organski otpad pripremimo za kompostiranje već u kuhinji, štedimo mnogo vremena na kompostištu. Zato skupljamo samo otpatke koji se mogu kompostirati - ljuske I koru povrća I voća odmah odlažemo u  posudu s poklopcem.
Kad organske otpatke bolje usitnimo, brže će teći procesi razgradnje. Naime, mikroorganizmi tako dobivajuveću površinu za svoju aktivnost.
Stoga:
-sve otpatke usitnimo,
-ljuske jaja zgnječimo,
-mokre otpatke ostavimo da se ocijede,
-posudu s organskim otpadom ne držimo na suncu,
-posudu praznimo što češće, najbolje dnevno

- prilikom pražnjenja posude, sadržaj grabljicama pomješamo sa gornjim slojem  biotpada u komposteru. Tako ujedno prorahljujemo kompost, kako ne bi došlo do zbijanja mase.