o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 16 - Siječanj 2005

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

Kako kompostirati zimi?
Zimi kompostirati znači malo improvizirati i sasvim malo odstupati od uobičajenih pravila. To znači kako nema uklanjanja kolaca za prozračivanje u kompostnoj hrpi i kako nema miješanja kompostne hrpe nekoliko dana nakon njezinog oblikovanja. Naime, manju kompostnu hrpu oblikujete čitave zime, a osim toga, miješanje se ne može obavljati kada su temperature preniske bilo zbog zamrznutog materijala ili zbog činjenice kako većina mikroorganizama koja bi se možda i našla na površini biljnog materijala uslijed cijepljenja zrelim kompostom, ne bi dobro podnijela naglo izlaganje niskim temperaturama. Kompostnu hrpu možete raditi na dva načina bilo da se radi o proljeću, ljetu, jeseni ili zimi. Možete nagomilavati biljni otpad ili odmah od njega raditi kompostnu hrpu (puniti komposter). Osobno, uvijek sam za drugi ponuđeni način. Naime, držanjem biljnog otpada sa strane ne umanjuju se i ne stišavaju prirodni procesi preoblikovanja. Ne možete odložiti koru luka ili mrkve sa strane i narediti im da se ne mijenjaju dok ne dođe proljeće, osim u slučaju da cijele zime budu prilično niske temperature. Jeste li ikada probali u plastičnu vreću od 20 litara uložiti veću količinu suhog lišća i držati ju preko zime vani? S vremena na vrijeme gurnite ruku u sredinu vreće i uočit ćete koliko je lišće toplo. Osim toga, izoliran biljni materijal sa strane će se smrznuti, a njegova će temperatura biti uvijek niža nego onoga na kompostnoj hrpi ili u kompostarniku. Energija vitaliteta koju taj biljni materijal u sebi sadrži smrzavanjem se smanjuje za 40%, te je uvijek bolje ipak zimi nadograđivati kompostnu hrpu. Pravila oblikovanja su jednaka kao i pri formiranju hrpe bilo u koje drugo doba godine. Kompostnu hrpu najbolje je oblikovati u doba ploda. Sve sastojke prije kompostiranja treba usitniti na veličinu palca. Tako je povećana površina na koju djeluju mikroorganizmi. Mikroorganizmi najviše vole mjesta rezova, te tu najprije i najviše djeluju. Prije početka oblikovanja hrpe treba zabosti drvene kolce u tlo koji će biti viši od kompostne hrpe za 30-tak centimetara. Nakon završenog oblikovanja hrpe njih do proljeća ne treba izvući. Kada ih izvadite pred proljeće, služiti će kao prozraka. U ta mjesta na proljeće treba usipavati biodinamičke pripravke koji će potaći mikroorganizme na razmnožavanje, a uz to ti pripravci imaju zadatak, svaki za sebe, obaviti točno određen dio harmonizacije cijele kompostne hrpe. Kako bi proces razgradnje što prije počeo, dobro je u materijal kompostne hrpe umiješati nešto zrelog komposta. Na taj način se kompostna hrpa cijepi. Kompostna hrpa prekriva se s 5-10 centimetara debelim slojem slame, a tijekom zime sloj smije biti i deblji. Svakih nekoliko dana, kada vam se skupi određena količina biljnog materijala, odignite slamu, ako nije smrznuta, te ispod nje nadodajte usitnjeni i dobro promiješani biljni materijal. Isto tako možete napraviti i s poklopcem kompostera. Zima je u našim krajevima godišnje doba odmora. Uglavnom je vani hladno, ali kada su temperature nešto više, mikroorganizmi i životinje tla koje se nađu bliže površini tla, počnu sa svojim aktivnostima. Tako, ako nekoliko dana potraju visoke temperature ne morate se začuditi ako vidite tek pregaženu glistu na nogostupu. Stoga, oblikovanjem kompostne hrpe zimi postupkom nadodavanja spasili ste nešto životne sile biljnih ostataka, te ste ubrzali čitav proces dobivanja zrelog komposta. U proljeće, opet u dane ploda, možete kompostnu hrpu cijepiti biodinamičkim pripravcima i na taj nači dobiti visoko vrijedan kompost.