o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 17 - Veljača 2005

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

Smije li se kompostirati u rupi?
Kompostirati se treba imitirajući Prirodu. Jeste li kada vidjeli kako u šumi netko kopa rupu za pretvorbu lišća u humus? Pa zašto biste se onda uopće izlagali ikakvom naporu kopajući takvu rupu? Osim toga, najčešće dolazi do slabe odzrake, pa u pretvorbi umjesto aerobnih organizama sudjeluju anaerobni, te dolazi do neželjenog procesa purifikacije. Posljedica toga je obično vlažna smrdljiva masa za koju je uopće teško pretpostaviti da će ikada od nje biti kompost koji mirisom podsjeća na šumsko tlo. Za pretpostaviti je kako bi pomogla odzraka. To je, uz kopanje rupe, drugi dodatan posao. Kako je iz rupe uklonjen i dio tla koji u sebi nosi najpotrebniji dio mikroorganizama za pretvorbu, potrebno je dodati i mikroorganizme. Na svu sreću što postoje mikrobiološka gnojiva. Istina, njihov dodatak je treći dodatan posao koji sam za sebe stoji oko petstotinjak kuna koliko morate platiti za jednu litru koncentriranog mikrobiološkog gnojiva. A premetanje kompostne hrpe? Taj će vam posao zadati nova bespotrebna naprezanja koja ste mogli i ne imati da ste kompostirali na prirodnoj površini tla. "I što sada?" je najčešće pitanje na koje dolazi protupitanje: "Do kojeg stupnja kompostiranja ste došli?" Ako ste samo iskopali rupu, zatrpajte ju, površinu nivelirajte i na tom mjestu oblikujte kompostnu hrpu. Ako ste već oblikovali kompostnu hrpu, štapom napravite rupe u hrpi i kroz njih progurajte cijevi za odzraku. Cijevi moraju biti duže za tridesetak centimetara od visine rupe i dijelovi njihovih oplošja koji se nalaze u masi za kompostiranje moraju biti izbušena na što više mjesta kako bi zrak mogao prodirati kroz rupe u hrpu, a plinovi iz hrpe izlaziti van. Hrpu s vremena na vrijeme treba poprskati mikrobiološkim gnojivom, a to je gnojivo potrebno povremeno uliti i u cijevi. Upute za razrjeđivanje koncentriranog mikrobiološkog gnojiva svakako treba poštovati. Ako možete nabaviti, kompostnu hrpu cijepite biodinamičkim kompostnim pripravcima prema rasporedu broja 5 na kockici za igru "Čovječe ne ljuti se".

Smije li se kompost prekriti crnom folijom?
Ne samo kako se kompost ne smije prekriti crnom folijom, već ni plavom, ni bijelom, a niti prozirnom folijom. Kompost se prekriva slojem zemlje, a iznad toga jutom ili slojem kukuruzovine, slame ili sijena. Takav pokrivač ima više funkcija. Zemlja smanjuje isparavanje vode ne tako dobro kao folija, ali kroz nju dolazi do izmjene plinova po principu štetni van, potrebni unutra. Folija takvo disanje sprječava. Osim toga, crna folija dodatno zagrijava kompostnu hrpu, dok svijetla boja slame ili sijena djelomično i reflektira sunčeve zrake. Prekomjerna toplina spaljuje sam sadržaj hrpe, a unutar nje i toliko važne mikroorganizme koji doprinose krajnjoj kumulaciji hranjivih elemenata. Folija stvara uvjete za razvoj nepoželjnih mokroorganizama u uvjetima pravilnog kompostiranja. Naime, pravilno kompostiranje za posljedicu ima stvaranje komposta koji u sebi sadrži akumulirane hranjive elemente. Bilo kod koje greške u kompostiranju, Priroda šalje "lijek" koji popravlja stanje u njoj samoj, ali krajnja posljedica tada nije kompost kojeg možemo upotrebljavati za prihranu biljaka. Stoga ne treba improvizirati, već treba slijediti jasne upute za kompostiranje. Ako ste neodlučni, radije pitajte one koji imaju iskustva s kompostiranjem. mr. sc. Jasenka Vizentaner, dipl. ing. šum.