o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 21 - Lipanj 2005

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

U jesen 2004. god. sam počela kompostirati.Plastični komposter je pun što sada?
Ako ste započeli kompostirati krajem prošle godine, a sada je lipanj, što znači da u vašem komposteru imate slojeve komposta različite starosti a samim tim različitog stupnja razgrađenosti. Ukoliko ste se pridržavali osnovnih pravila kompostiranja (usitniti, izmiješati, navlažiti, povremeno preokretati) tada bi u donjoj trećini trebao biti kompost najvećeg stupnja razgrađenosti, a na vrhu sasvim svježi materijal na početku razgradnje. Predlažem da otvorite komposter, skinete gornju trećinu a donje dvije trećine prosijete i upotrijebite odmah u vrtu.Dio prosijanog komposta možete ostaviti na hrpi u hladu, kako bi do kraja sazrio. Ostatke od prosijavanja dodajte u biljnu masu koju ste skinuli s vrha, dobro izmiješajte, navlažite po potrebi, te vilama ubacite u komposter. Ukoliko imate mogućnosti, bilo bi preporučljivo postaviti još jedan komposter.Tako ćete uvijek imati dvije faze – kompost koji zrije i može se već koristiti, te komposter u koji ćete odlagati svježi materijal. Ne treba zaboraviti da je važno uvijek usitniti biljni materijal i brinuti o dovoljnoj valžnosti mase uz povremeno preokretanje.

Centar za kompost, Osijek

Kako postupati s otpadom?

A) Kako postupati s otpadom?
Kako bi se smanjila količina otpada nužno je pridržavati se mjera ispravnog gospodarenja otpadom:
- izbjegavanje / smanjivanje otpada
- ponovna upotreba bez obnove
- recikliranje i oporaba
- minimalno odlaganje ostataka od obrađenog otpada

odlaganje otpada se provodi samo onda ako se otpad ne može zbrinuti na jedan od načina koji su navedeni ispred odlaganja.

B) Savjeti za izbjegavanje i smanjivanje otpada:
- u vrtu, voćnjaku, travnjaku ili cvijetnjaku umjesto umjetnih goriva koristiti kompost koji se može proizvesti iz vlastitog biootpada
- pri kupnji odabirati proizvode bez suvišne ambalaže
- u uredskom poslovanju naprimjer, otpad se može smanjiti na način da se papir obostrano iskoristi prije nego se odvoji kao sekundarna sirovina

C) Temeljna odrednica gospodarenja otpadom je zbrinjavanje i iskorištavanje otpada uz što manji štetni utjecaj na okoliš