o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 3 - Prosinac 2004

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

Koliko često se kompost mora preokretati?
Što češće - to bolje! Ritam preokretanja i prozračivanja komposta opisan je detaljno na radnom listu: „Zašto mjeriti temperaturu komposta“ koji možete dobiti u našem uredu ili zatražiti da vam pošaljemo poštom.

Može li se lišće, trava i korov spaliti?
Spaljivanje nije dobro riješenje. Osim što dim i čađ zagađuju okoliš a plinovi nagrizaju oštećeni ozonski omotač, spaljivanjem se gubi organska tvar koju su biljke uzele iz tla. Spaljivanje organske tvari potrebno je svesti na minimum. Zbog održivog gospodarenja humusom, količina unesenih biljnih ostataka mora biti identična količini gubitaka žetvom. ( NN 91/01, čl. 20, 27)

Zašto se materijal za kompost mora usitnjavati?
Usitnjavanjem se smanjuje volumen biljne mase (gomila orezanog granja svede se na nekoliko gajbi ) Usitnjavanjem se povećava površina na koju djeluju mikroorganizmi zaduženi za razgradnju, masa se može mnogo bolje izmješati i proces pretvorbe biljne mase u kompost teče mnogo brže nego kad se na hrpu nabacaju veliki komadi. Idealno bi bilo kad bi se svi sastojci: meki i tvrdi , suhi i vlažni, usitnili na komadiće kao za voćnu salatu.

Koliko komposta je potrebno za povrće i cvijeće?
Količina zrelog komposta od 0,5 – 1 kg /m2 vrta, bila bi dovoljna da nadomjesti gubitak hranjivih tvari koje su usjevi tjekom rasta potrošili.Prihrana ovisi o vsti i kvaliteti tla, vrsti usjeva i o kvaliteti komposta obzirom na uneseni materijal i sam postupak kompostiranja.