o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 37 - Studeni 2006

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

Postupak kompostiranja

Faza razgradnje
Raspoloživu količinu biljnog materijala potrebno je usitniti, dobro izmješati i po potrebi nakvasiti. Poželjno je da bude zastupljeno što više različitih vrsta biljnih ostataka - trava, lišče, ostaci voća i povrća, ratarskih usjeva, stajnjak, ostaci iz prerade voća i povrća.
Dobro složena kompostna hrpa uz optimalnu vlažnost mase i osiguran dotok kisika, garantira brže zagrijavanje. Visoke temperature uništavaju sjeme korova i uzročnike bolesti, te ovu fazu zovemo još i higijenizacija kompostne mase.

Faza pretvorbe
U ovoj fazi dolazi do snižavanja temperature. Pojavljuju se gljivice i plijesni koje vežu amonijak te ne dolazi do neugodnih mirisa.
Potreba za kisikom je velika, te je neophodno da kompostna hrpa ne bude zbijena. Stoga ju je potrebno rahliti vilama ili kod većih količina, rotacionim prevrtačem.
Volumen se vidno smanjuje, te je preporučljivo spajanje dvije kompostne hrpe iste starosti, zbog racionalnog korištenja prostora.

Faza izgradnje
Temperatura je jednaka ili malo viša do vanjske temperature.
Kompostnu hrpu sada naseljavaju veći organizmi : gliste, stonoge, razne ličinke, crvići i bubice. Svi oni usitnjavaju, jedu, probavljaju i izlučuju polurazgrađenu biljnu masu - i jedni druge.
U njihovim se probavnim organima vežu mineralne i organske tvari, a izlučevinama se stvaraju stabilini humusni oblici.
Trajanje treće faze ovisi o godišnjem dobu i vanjskoj temperaturi, te o vlažnosti i prozračnosti hrpe.

Može li se kompostna hrpa prekriti najlonom


Kompost nije preporučljivo prekrivati nepropusnim materijalom.Uslijed nedostatka kisika, moglo bi doći do anaerobnih procesa, koji bi izazvali neugodam miris.
Kompostna hrpa može se prekriti slojem suhog lišća, travom, slojem zemlje ili toptexom-polupropusnim prekrivačem za kompost