o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 96 - Listopad 2011

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

 

Mogu li se ostaci biljaka spaliti?

Ceremonija spaljivanja nagrabljenog lišća je znak urednog gospodara koji je očistio travnjak, ali ne i dobrog domaćina,
jer s izuzetkom lista oraha i hrasta koji se vrlo sporo razgrađuju, lišće je odlična sirovina za proizvodnju komposta.


Spaljivanje strništa nakon žetve, skupljenog suhog lišća ili trave kod nas je još uvijek  česta pojava. Iako je i zakonom regulirana zabrana te postoje kaznene odredbe za spaljivanje bioloških ostataka, još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji to čine. Ne razmišljajući o mogućim posljedicama, štetama i opasnostima za okoliš i ljude, dovode u opasnost imovinu i ljudske živote, uništavaju koristan i upotrebljiv biološki otpad te dodatno zagađuju okoliš. 
Ne smijemo zaboraviti ekološki faktor paljenja bioloških ostataka, ali ni ekonomski jer vraćajući tlu dio kroz biljne ostatke možemo uštedjeti na gnojivu.
Suhu travu, korov i lišće najbolje bi bilo upotrijebiti za kompostiranje. Kao i sav ostali biološki otpad iz naše kuhinje, vrta, voćnjaka... Travu i lišće prije stavljanja u komposter moramo usitniti (bilo bi dobro i malo prosušiti zbog velike količine vlage) te pomiješati s kuhinjskim biološkim ostacima i sječkom. Sve to, naravno,  uz  pridržavanje  osnovnih  pravila o kompostiranju: dobro
usitniti, izmiješati, održavati vlagu, povremeno prozračivati te prekriti. Za manje od godinu dana  dobit ćemo organsko gnojivo kojim ćemo prihraniti nove biljke u našem vrtu.

Korištena literatura : www.bpz.hr/ www.hzpss.hr

 

Mogu li se stari željeznički pragovi koristiti za izradu kompostera?

Ne koristite i ne spaljujte!

pruga

Željeznički pragovi ne smiju se koristiti ili spaljivati, nego zbrinjavati sukladno Zakonu o otpadu na propisan način putem ovlaštene osobe.
Ne preporučamo korištenje željezničkih pragova za izradu kompostera, niti za bilo koju svrhu u vrtu, voćnjaku, vinogradu
Prije upotrebe, a zbog zaštite, željeznički pragovi se tretiraju katranskim uljem protiv truljenja WIE tip A i kreozotonom tip A i B, koji su iznimno kancerogeni, a pragovi imaju intenzivan miris po zagorenom ulju.
Osim navedenim, pragovi se tretiraju i antiseptičkim sredstvima koja ne dozvoljavaju razvoj gljivica truleži i onemogućuju štetna djelovanja insekata. Ti su antiseptici topivi u vodi, a koristili su se cinkklorid sa solima bakra i kroma, te Volmanove soli koje se sastoje od natrijumfluorida, natrijumbikromata, natrijum-arsenata i dinitrofenola.
Stari drveni željeznički pragovi mogu se korisno upotrijebiti sukladno Zakonu o opasnim kemikalijama, uz ograničenja iz Liste opasnih kemikalija, čiji je promet zabranjen odnosno ograničen (smiju se koristiti samo za profesionalnu i industrijsku uporabu).

Korištena literatura : Glas Slavonije, 30.rujna 2011. http:promina.blog.hr