o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 97 - Studeni 2011

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

 

Mogu li mjesto za kompostiranje ograditi salonit pločama?

Azbestne ili salonit-ploče sastoje se od cementa, pijeska i čestica azbesta. Ukoliko nisu oštećene nema bojazni za zdravlje, ali pod utjecajem vjetra, kiše ili udaraca počinju se otpuštati azbestne čestice, koje su sitne i igličaste, a putem zraka se prenose i udišu te uzrokuju među ostalim i karcinom. U svijetu je dopuštena koncentracija azbesta u zraku do 0,1 posto. Jedna salonit ploča sadrži milijune čestica azbesta, a samo jedna može biti dovoljna za bolest. Ponekad se osoba može razboljeti i 30 godina nakon udisanja čestica. Stručnjaci upozoravaju da 60 posto krovova u Dalmaciji sadrži azbest, a 10 do 15 posto gradskih cijevi sadrže azbest.
Azbest nije opasan zbog kemijske građe, nego zbog strukture iglica koje se lako zabadaju u plućne membrane i izazivaju kronične upalne reakcije.

Izvor: Jutarnji list, 29.5.2009.

 

Način postupanja s otpadom koji sadrži azbest:
- preporuča se da se poslovi uklanjanja građevinskog materijala koji sadrži azbest poput salonitnih ploča, prepuste ovlaštenim osobama.
- ukoliko građani sami uklanjaju pokrovne salonitne ploče ili druge azbestne ploče upozoravaju se na opasnost azbestne prašine te je potrebno cijelo vrijeme prskati vodom i pažljivo demontirati.Pokrovne salonitne ploče nikako nije preporučljivo bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz. Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća
- ne odlažite građevni ni drugi otpad u prirodi.
Azbest je opasan za zdravlje samo kada se azbestna vlakna nalaze u zraku koji se udiše. Zbog toga je svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje proizvoda koji sadrže azbest opasno za zdravlje ljudi.
Izvor: www.kckzz.hr

 

Postupanje s otpadom koji sadrži azbest

14.4.2011. – Vlada donijela odluku kojom unapređuje sustav gospodarenja azbestnim otpadom
Na temelju  članka 17. i  članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93.) i  članka 3.b Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06.,  i 60/08.) Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi  NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST
1. Otpad koji sadrži azbest odlaže se na  posebno predviđenu plohu na odlagalištu  otpada
2. Ploha mora biti pripremljena u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine« br. 117/07.), što znači da se otpad koji sadrži azbest može odložiti na
odlagalište neopasnog otpada bez prethodne analize eluata i organskih
parametara onečišćenja ako je zadovoljeno sljedeće:
 – odlagati se može samo građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i  ostali čvrsto vezani azbestni otpad,
 – otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima, odvojeno od  ostalog otpada na odlagalištu

Izvor: www.mzopu.hr