Plastične vrećice – pravila

Autor:

Kategorija:

spot_img

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) i Pravilnikom o  ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN, 137/23) propisana su pravila za stavljanje na tržište vrećica za nošenje izrađenih od polimernih materijala.

Što se podrazumijeva pod plastičnim vrećicama?

Plastična vrećica za nošenje je vrećica za nošenje s ručkom ili bez ručke, koja je izrađena od polimernih materijala (plastike), a koja se daje ili prodaje potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

Dakle, u smislu Zakona i Pravilnika plastične vrećice su samo one vrećice koje trgovci daju ili prodaju potrošačima na prodajnim mjestima u cilju rukovanja i manipulacije kupljenom robom, ali ne i primjerice plastične vreće za smeće ili vrećice za zamrzivač koje se prodaju kao zaseban proizvod.

Vrste plastičnih vrećica

Plastične vrećice se dijele s obzirom na debljinu stijenke.

  • Plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke većom ili jednakom od 50 mikrometara
  • lagane plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke manjom od 50 mikrometara.

Podgrupa laganih plastičnih vrećica su vrlo lagane plastične vrećica za nošenje koje imaju debljinu stijenke manju od 15 mikrometara.  

Zabrana stavljanja na tržište

Zabranjeno je stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje osim vrlo laganihplastična vrećica za nošenje koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.654,00 do 26.545,00 EUR-a može se kazniti za prekršaj pravna osoba koja stavlja na tržište lagane plastične vrećice za nošenje osim vrlo laganih plastična vrećica za nošenje koja imaju dopuštenu namjenu.

Koje vrećice je dopušteno stavljati na tržište?

Na tržište na području RH dozvoljeno je stavljanje:

  • vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane i
  • plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stijenke 50 i više mikrona.

Obaveze prodavatelja vrlo laganih plastičnih vrećica

  • Prodavatelj mora sve vrlo lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti krajnjem korisnikuna prodajnom mjestu robe ili proizvoda. Obaveza stupa na snagu 1. siječnja 2025.
  • Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima krajnji korisnik uzima vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest krajnjim korisnicima o njihovoj cijeni, kao i uputu o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«. Obaveza stupa na snagu 23. svibnja 2024.
  • Prodavatelj ne smije izlagati vrlo lagane plastične vrećice za nošenje na blagajnama u svrhu njihove prodaje. Obaveza stupa na snagu 23. svibnja 2024.

Evidencije

Osoba koja stavlja na tržište vrlo lagane plastične vrećice i vrećice čija je debljina jednaka ili veća od 50 mikrometara obavezna je Fondu dostavljati evidencije o masi i količini plastičnih vrećica stavljenih na tržište na obrascu Izvješće o vrsti i količini jednokratnih plastičnih proizvoda ili  na obrascu AO10 – Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže.

Podaci se dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša do 10. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, na email naknade@fzoeu.hr

Naknade

Na temelju dostavljenih evidencija Fondu se plaća naknada u iznosu od 199,08 EUR-a/t plastičnih vrećica stavljenih na tržište.

Članak uz dopuštenje u cijelosti prenesen s portala kruzna-ekonomija.com

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci