Kategorija:

Kompost

Prikladnost komposta od biootpada i zelenog otpada za organski uzgoj

Nova studija otkriva da je visok postotak komposta napravljenog od biootpada i zelenog otpada prikladan za korištenje u organskom uzgoju. Studija, koja je analizirala približno 21.000 analiza komposta...

Utjecaj kompostiranja na kvalitetu tla

Istraživači sa Sveučilišta Çanakkale Onsekiz Mart u Turskoj proveli su studiju kako bi istražili koristi korištenja komposta od komunalnog čvrstog otpada kao sredstva za...

Zašto su kompostane važan dio održivog gospodarenja otpadom?

Slušajući sinoć ministra t. ć. na Novoj TV kako govori „RH je krajem 2020. godine bila na 41 % stope odvajanja otpada, a obveza...

Zašto ljudi ne žele odvajati bio-otpad?

Nedavno sam u razgovoru s predsjednicom Uprave jednog komunalnog društva čuo vrlo intrigantnu informaciju. Korisnici komunalnog društva koji donesu otpad na reciklažno dvorište, pa ih...

Nedostatak svijesti, motiva i navika za odvajanje biootpada? 

Velika većina stanovnika RH, odnosno tamo gdje su stvoreni uvjeti za odvojeno sakupljanje otpada odvaja već duže vrijeme, najosnovnije komponente miješanog komunalnog otpada kao...

Metan i kompostiranje biootpada

Kompostiranje biootpada, kao jedna od najstarijih tehnika recikliranja, ima ključnu ulogu u smanjenju metana i ostalih stakleničkih plinova koji doprinose globalnom zagrijavanju. Metan, kao...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI