Kategorija:

Tlo

Organski amandmani: Ključ održive poljoprivrede i zdravlja tla

U svjetlu globalnih izazova kao što su degradacija tla, nesigurnost hrane i klimatske promjene, važnost održivih poljoprivrednih praksi nikada nije bila očiglednija. Među različitim...

Rezidualni učinak komposta i dodataka biougljena na kemijska, biološka i fizikalna svojstva tla

U revolucionarnoj terenskoj studiji provedenoj u južnoj Italiji, istraživači su otkrili potencijal komposta i biougljena kao dodataka tlu za poboljšanje kvalitete tla, poboljšanje prinosa...

Zašto je zdravlje tla važno te kako ga možemo postići?

Zdravlje tla temelj je održive poljoprivrede. Igra ključnu ulogu u produktivnosti, otpornosti i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih sustava. Zdrava tla osiguravaju potrebne hranjive tvari, kapacitet...

Dinamika kompostiranja i utjecaj na onečišćenje plastikom

Kompostiranje igra ključnu ulogu u gospodarenju otpadom i promiče koncept kružnog gospodarstva odvojenom preradom biootpada. To je ekološki prihvatljiva metoda koja pretvara organski otpad...

Utjecaj organskih i anorganskih gnojiva na mikrobiologiju tla

Nova studija koju su proveli istraživači na poljoprivrednom istraživačkom institutu u Pragu procijenila je učinke dugotrajne primjene organskih i anorganskih gnojiva na organsku tvar...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI