Kategorija:

Tlo

Utjecaj organskih i anorganskih gnojiva na mikrobiologiju tla

Nova studija koju su proveli istraživači na poljoprivrednom istraživačkom institutu u Pragu procijenila je učinke dugotrajne primjene organskih i anorganskih gnojiva na organsku tvar...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI