Kategorija:

Tlo

Dinamika kompostiranja i utjecaj na onečišćenje plastikom

Kompostiranje igra ključnu ulogu u gospodarenju otpadom i promiče koncept kružnog gospodarstva odvojenom preradom biootpada. To je ekološki prihvatljiva metoda koja pretvara organski otpad...

Utjecaj organskih i anorganskih gnojiva na mikrobiologiju tla

Nova studija koju su proveli istraživači na poljoprivrednom istraživačkom institutu u Pragu procijenila je učinke dugotrajne primjene organskih i anorganskih gnojiva na organsku tvar...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI