Kategorija:

Ekologija

Metan i kompostiranje biootpada

Kompostiranje biootpada, kao jedna od najstarijih tehnika recikliranja, ima ključnu ulogu u smanjenju metana i ostalih stakleničkih plinova koji doprinose globalnom zagrijavanju. Metan, kao...

Ekološka poljoprivreda

Ciljevi ekološke poljoprivrede su proizvodnja hrane primjenom prirodnih tvari i postupaka. To znači da ekološka poljoprivreda u pravilu ima ograničen utjecaj na okoliš jer...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI