Kategorija:

Biootpad

Učinkovito kompostiranje selektivno prikupljenog biootpada u MBO postrojenjima

U današnjem svijetu gospodarenje otpadom i recikliranje postali su ključne teme dok nastojimo smanjiti naš utjecaj na okoliš i krenuti prema održivijoj budućnosti. Jedan...

Uloga biougljena (biochara) u poboljšanju kompostiranja i mikrobne raznolikosti

Kompostiranje, prirodni proces raspadanja organske tvari u bogate hranjive tvari, služi kao kamen temeljac ekološke održivosti. Ovaj proces uključuje bezbroj mikroorganizama koji marljivo rade...

Prikladnost komposta od biootpada i zelenog otpada za organski uzgoj

Nova studija otkriva da je visok postotak komposta napravljenog od biootpada i zelenog otpada prikladan za korištenje u organskom uzgoju. Studija, koja je analizirala približno 21.000 analiza komposta...

Zašto ljudi ne žele odvajati bio-otpad?

Nedavno sam u razgovoru s predsjednicom Uprave jednog komunalnog društva čuo vrlo intrigantnu informaciju. Korisnici komunalnog društva koji donesu otpad na reciklažno dvorište, pa ih...

Nedostatak svijesti, motiva i navika za odvajanje biootpada? 

Velika većina stanovnika RH, odnosno tamo gdje su stvoreni uvjeti za odvojeno sakupljanje otpada odvaja već duže vrijeme, najosnovnije komponente miješanog komunalnog otpada kao...

Metan i kompostiranje biootpada

Kompostiranje biootpada, kao jedna od najstarijih tehnika recikliranja, ima ključnu ulogu u smanjenju metana i ostalih stakleničkih plinova koji doprinose globalnom zagrijavanju. Metan, kao...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI