Kategorija:

Biootpad

Ubrzavanje zrelosti komposta i transformacija kuhinjskog otpada

Uz rastuću globalnu populaciju, upravljanje otpadom, posebno kuhinjskim otpadom, postalo je ogroman izazov. Zemlje poput Pakistana bore se sa značajnim količinama komunalnog kuhinjskog otpada,...

Otkrivanje potencijala biološkog otpada: Smanjenje onečišćenja plastikom u kompostu i digestatu

Uvod Biootpad je značajna komponenta krutog komunalnog otpada u Europi, a njegovo pravilno gospodarenje ključno je za postizanje ciljeva kružne ekonomije EU. Odvojeno prikupljanje i...

LIFE BIOBEST pokreće svoju misiju populariziranja praksi upravljanja bio-otpadom u Europi kako bi poboljšali zdravlje tla

Bruxelles, Belgija - Uz rastuću potrebu za efikasnim sustavima upravljanja bio-otpadom u Europi, LIFE BIOBEST kroči naprijed kako bi usmjerio i popularizirao najbolje prakse...

Gospodarenje otpadom u EU: infografika s činjenicama i brojkama

Svake godine u EU nastane 2,2 milijarde tona otpada. Više od četvrtine (27%) je komunalni otpad: svakodnevni otpad koji općine prikupljaju i obrađuju, a...

Učinkovito kompostiranje selektivno prikupljenog biootpada u MBO postrojenjima

U današnjem svijetu gospodarenje otpadom i recikliranje postali su ključne teme dok nastojimo smanjiti naš utjecaj na okoliš i krenuti prema održivijoj budućnosti. Jedan...

Uloga biougljena (biochara) u poboljšanju kompostiranja i mikrobne raznolikosti

Kompostiranje, prirodni proces raspadanja organske tvari u bogate hranjive tvari, služi kao kamen temeljac ekološke održivosti. Ovaj proces uključuje bezbroj mikroorganizama koji marljivo rade...

PROČITAJTE VIŠE

POVEZANI ČLANCI