LIFE BIOBEST pokreće svoju misiju populariziranja praksi upravljanja bio-otpadom u Europi kako bi poboljšali zdravlje tla

Autor:

Kategorija:

spot_img

Bruxelles, Belgija – Uz rastuću potrebu za efikasnim sustavima upravljanja bio-otpadom u Europi, LIFE BIOBEST kroči naprijed kako bi usmjerio i popularizirao najbolje prakse i politike bio-otpada širom EU. Ova inovativna inicijativa cilja pripremiti teren za sveprisutna i odgovarajuća rješenja u lancu bio-otpada, od stvaranja do oporabe.

Obavezno odvojeno sakupljanje bio-otpada stupit će na snagu do 31. prosinca 2023. u skladu s Direktivom o otpadu, a očekuje se da će više bio-otpada trebati usmjeriti prema anaerobnoj digestiji i kompostiranju. Osim ovog rastućeg pritiska, Europa se suočava s hitnom potrebom smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagališta, kako je navedeno u EU Direktivi o odlagalištima. Međutim, iako je prevencija preferirana opcija, nije sav bio-otpad moguće spriječiti.

Glavni zadatak je osigurati razvoj najboljih praksi upravljanja bio-otpadom te proizvodnju kvalitetnog komposta i digestata za primjene na tlu, s minimalnim negativnim učincima i zatvaranjem ciklusa na učinkovit način.

Iz Konzorcija na čelu s ENT Foundation izjavili su: “Tijekom prvih šest mjeseci, BIOBEST konzorcij marljivo je radio na postavljanju čvrstih temelja za sljedeće dvije godine. Postigli smo značajan napredak u analizi presudnih faktora, pravnog okvira i statističkih podataka o upravljanju bio-otpadom. Okupili smo naš Savjetodavni odbor i uključili ključne dionike u raspravu. Kao LIFE pripremni projekt koji se bavi ad hoc zakonodavnim i političkim prioritetima, naš je glavni cilj pripremiti osnovu za EU smjernice i standardizaciju u cilju smanjenja jaza u biološkom ciklusu kako bi se tla obogatila kvalitetnim kompostom dobivenim iz bio-otpada.”

Bio-otpad, definiran kao biorazgradiv otpad iz domaćinstva, vrta te ostataka hrane, resurs je koji se preklapa s područjima zelene energije, poljoprivrede i onečišćenja, između ostalog. No, dok su kompost i digestat obećavajući resursi, trenutačno stanje europskih tla pokazuje da u prosjeku 45% tla sadrži nisku količinu organske tvari. Ovaj nedostatak narušava plodnost tla, utječući na poljoprivrednu produktivnost, dostupnost hranjivih tvari i strukturu tla.

Manon Jourdan, službenica za implementaciju u Zero Waste Europe, izjavljuje: “Naša tla drže ključ održive poljoprivrede i prosperitetnih ekosustava, ali prekomjerna upotreba i loše prakse upravljanja zemljištem prijete njihovom iscrpljivanju. Hitno moramo prepoznati vrijednost našeg organskog otpada, pretvoriti ga u dragocjeni kompost i udahnuti novi život našim tlima.”

Samo oko 25% bio-otpada prolazi kroz efikasno recikliranje u visokokvalitetni kompost. Preostali dio, koji se sastoji od nesortiranog bio-otpada, čini veliku količinu neupotrebljivog komposta. Poboljšanje načina na koje se bio-otpad sakuplja i sortira ima ogroman potencijal, jer se procjenjuje da se može generirati 350-400 kg komposta po toni bio-otpada.

Pronalazak rješenja ovog problema ključno je za maksimiziranje prednosti recikliranja bio-otpada i osiguranje zdravog povratka u tlo.

Projekt LIFE BIOBEST ima za cilj identificirati i potvrditi trenutne najbolje prakse i upravljačke instrumente duž lanca upravljanja bio-otpadom koji omogućuju proizvodnju kvalitetnog komposta i digestata te uspostaviti niz ključnih pokazatelja učinkovitosti na temelju analize postojećih baza podataka i iskustava.

LIFE BIOBEST stvorit će sveobuhvatan vodič za cijelu EU, zajedno s dva vodiča za podršku odlučivanju za lokalne i regionalne vlasti kako bi prilagodile modele upravljanja bio-otpadom svom specifičnom kontekstu, nudeći izvedive najbolje prakse i upravljačke instrumente za promociju efikasnog sakupljanja i daljnjeg recikliranja bio-otpada u kvalitetni kompost i digestat. Kroz međusobnu komunikaciju s relevantnim stručnjacima iz sektora, pružit će se rješenja za prevladavanje identificiranih tehničkih, regulatornih, ekonomskih i ekoloških prepreka širokom usvajanju predloženih najboljih praksi.

Konzorcij LIFE BIOBEST, na čelu s ENT Foundation u suradnji s Talijanskim konzorcijem za kompost i bioplin.

Partneri programa

ACR+ je Udruga gradova i regija za održivo upravljanje resursima. Radi se o međunarodnoj mreži gradova i regija koji dijele cilj promicanja održivog upravljanja resursima i ubrzavanja prelaska na kružno gospodarstvo na svojim teritorijima i šire. Više informacija možete pronaći na www.acrplus.org.

Talijanski konzorcij za kompost i bioplin (CIC) je neprofitna udruga koja okuplja 144 člana, uključujući postrojenja za kompostiranje i anaerobnu digestiju. S obzirom na svoju pozadinu i dobre rezultate u Italiji u pogledu stope korištenja biološkog otpada i stvaranja kvalitetnog komposta, CIC djeluje u aktivnostima diljem EU-a. Više o njima možete saznati na www.compost.it.

Europska mreža za kompost (ECN) je članska organizacija sa 66 članova iz 27 europskih zemalja koja promiče održive prakse recikliranja u kompostiranju, anaerobnoj digestiji i drugim biološkim obradama organskih resursa. Posjetite www.compostnetwork.info za više informacija.

ENT Foundation (ENT) je istraživački centar sa sjedištem u Barceloni posvećen razradi, analizi i provedbi javnih politika zaštite okoliša. Više o njima možete saznati na www.ent.cat.

Zero Waste Europe (ZWE) je europska mreža zajednica, lokalnih vođa, stručnjaka i pokretača promjena koji rade na eliminaciji otpada u našem društvu. Više informacija o njihovom radu i viziji možete pronaći na www.zerowasteeurope.eu.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci