Otkrivanje potencijala biološkog otpada: Smanjenje onečišćenja plastikom u kompostu i digestatu

Autor:

Kategorija:

spot_img

Uvod

Biootpad je značajna komponenta krutog komunalnog otpada u Europi, a njegovo pravilno gospodarenje ključno je za postizanje ciljeva kružne ekonomije EU. Odvojeno prikupljanje i recikliranje biootpada, uključujući otpad od hrane, može dovesti do raznih ekoloških i gospodarskih koristi. Međutim, jedan veliki izazov u gospodarenju biootpadom je prisutnost plastične kontaminacije. U ovom ćemo članku istražiti potencijalnu veličinu plastičnog onečišćenja u biootpadu, kompostu i digestatu u EU te raspravljati o strategijama za smanjenje kontaminacije za dobrobit okoliša i gospodarstva.

Značaj biootpada i važnost smanjenja onečišćenja plastikom

Europska unija prepoznala je važnost kružne ekonomije u gospodarenju organskim resursima te je donesena obaveza odvojenog prikupljanja biootpada. Organski otpad, uključujući i biootpad, predstavlja značajan dio komunalnog krutog otpada i može se učinkovito reciklirati kompostiranjem i anaerobnom digestijom. Međutim, bitno je minimizirati onečišćenje u biootpadu, posebice onečišćenje plastikom, kako bi se osigurao visokokvalitetni kompost i digestat koji se mogu sigurno primijeniti na tlo. Kontaminacija plastikom može nastati iz različitih izvora, kao što su pogrešno ponašanje proizvođača otpada, loši sustavi prikupljanja i upotreba uobičajenih plastičnih vrećica i omota. Konvencionalna plastika posebno je zabrinjavajuća zbog svoje prirode koja nije biorazgradiva i mogućnosti da se fragmentira u mikroplastiku, što može imati negativan učinak na okoliš.

Operativa prikupljanja i utjecaj biovrećica

Operativne metode prikupljanja biootpada mogu značajno utjecati na razinu onečišćenja. Sustavi prikupljanja od vrata do vrata pokazali su višu kvalitetu prikupljenog biootpada u odnosu na kontejnere uz cestu, što ukazuje na važnost individualne odgovornosti pri odvozu otpada. Korištenje certificiranih biorazgradivih vrećica i vrećica koje se mogu kompostirati, također poznatih kao biovrećice, može dodatno poboljšati kvalitetu prikupljenog biootpada sprječavanjem uporabe uobičajenih plastičnih vrećica i smanjenjem kontaminacije druge plastike. Studije su pokazale korelaciju između usvajanja biovrećica i smanjene razine kontaminacije. Stoga se preporučuje implementacija sustava prikupljanja od vrata do vrata i obavezna upotreba biovrećica koje se mogu kompostirati kako bi se maksimalno povećalo sudjelovanje, hvatanje i kvaliteta.

Veličina potencijalne kontaminacije plastikom i važnost promicanja kvalitete

Potencijalna veličina plastične kontaminacije biootpada može biti značajna, naglašavajući potrebu za rješavanjem ovog problema. Na temelju izračuna koji koristi prosječne stope kontaminacije i postotak plastike u kontaminantima, procjenjuje se da je ukupna potencijalna kontaminacija plastikom u EU27+ u rasponu od 714.685 do 5.360.641 tona godišnje.

Ovi brojevi predstavljaju prijenos vrijednog resursa, kao što je plastika koja se može reciklirati, iz reciklažnog procesa na odlagališta.

Minimiziranje kontaminacije plastikom ključno je za sprječavanje utjecaja mikroplastike na okoliš i za osiguranje učinkovite oporabe resursa biootpada.

Izračun operativnih i ekonomskih koristi

Smanjenje onečišćenja plastikom u biootpadu može dovesti do značajnih operativnih i ekonomskih koristi. Usvajanjem strategija za minimiziranje kontaminacije i otpada, EU potencijalno može spasiti milijune tona plastike od pretvaranja u otpad.

Nadalje, ekonomski učinak takvih promjena može biti značajan, s potencijalnim uštedama koje se procjenjuju u rasponu od 1,9 do 2,2 milijarde eura godišnje. Ove uštede proizlaze iz smanjenja troškova zbrinjavanja otpada i optimizacije oporabe vrijednog biološkog otpada i resursa komposta.

Preporuke

Kako bi se riješio problem plastičnog onečišćenja u biootpadu i maksimizirale operativne i ekonomske koristi, može se primijeniti nekoliko preporuka:

  1. Usvojiti sustave prikupljanja od vrata do vrata koji naglašavaju individualnu odgovornost i osiguravaju višu kvalitetu prikupljenog biootpada.
  2. Obvezna uporaba certificiranih biorazgradivih i kompostirajućih biovrećica kako bi se spriječila uporaba konvencionalnih plastičnih vrećica i smanjila kontaminacija.
  3. Ukloniti problematičnu plastiku koja se obično nalazi u otpadnoj hrani, poput naljepnica za voće, plastičnih vrećica čaja, kapsula za kavu i vrećica umaka, tako da se proizvedu od kompostabilnih materijala.
  4. Poboljšati postupke na mjestima sakupljanja kako bi se smanjila količina nečistoća u biootpadu i kompost, te smanjiti mogućnosti gubitka kvalitete biootpada i komposta.
  5. Učiniti upravljanje otpadom koji se ne može reciklirati (odbacima) skupljim. Razlog za to su rastući troškovi spaljivanja i odlaganja otpada. Ako se upravljanje odbacima učini skupljim, općine i upravitelji reciklažnih dvorišta možda će biti više motivirani da poboljšaju način na koji prikupljaju otpad i kako upravljaju svojim odlagalištima.

Primjenom ovih preporuka i promicanjem kvalitete u gospodarenju biootpadom, EU može smanjiti onečišćenje plastikom, optimizirati oporabu resursa i ostvariti ekološke i gospodarske koristi povezane s kružnom ekonomijom.

Zaključak

Smanjenje onečišćenja plastikom u biootpadu, kompostu i digestatu ključno je za postizanje kružnog biogospodarstva i ispunjavanje ciljeva EU-a za oporabu materijala. Potencijalna veličina plastične kontaminacije naglašava potrebu za učinkovitim strategijama za smanjenje kontaminacije i maksimiziranje oporavka resursa. Usvajanjem preporučenih mjera, EU može značajno smanjiti onečišćenje plastikom, optimizirati oporavak vrijednih resursa i ostvariti ekološke i gospodarske koristi. Ključno je da kreatori politike, upravitelji otpadom i pojedinci rade zajedno na promicanju održivih praksi gospodarenja biootpadom i stvaranju čišće i kružnije budućnosti.

IzvorECBPI

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci