Biokemijska svojstva i prinos ječma na mediteranskom tlu obogaćenom otpadnim muljem

Autor:

Kategorija:

spot_img

Autori (Fernández et al., 2009) proveli su istraživanje s ciljem evaluacije utjecaja kompostiranog i termički obrađenog mulja iz otpadnih voda na prinos ječma kao i na biokemijska svojstva tla na mediteranskom području. U suvremenim poljoprivrednim praksama sve je češća upotreba organskih amandmana za poboljšavanje kvalitete tla, posebice u mediteranskom području gdje su tla često osiromašena organskim tvarima. Korištenje pročišćenog mulja iz otpadnih voda kao poboljšivača predstavlja obećavajuću opciju zbog visokog sadržaja organske tvari i hranjiva. Međutim, važno je razmotriti i moguće štetne učinke neobrađenog mulja na tlo i biljke, što dovodi do potrebe za njegovom adekvatnom obradom prije primjene.

Istraživanje je provedeno u mediteranskom agroekosustavu gdje su autori primjenjivali kompostirani i termički sušeni mulj na tlu, te ispitivali prinose ječma kroz period od tri godine. Istraživanje je obuhvatilo različite frekvencije primjene (jednokratna i godišnja) i dvije razine doza (20 i 80 tona po hektaru). Tlo je analizirano s obzirom na kemijska, biološka i biokemijska svojstva kako bi se utvrdili kumulativni i rezidualni učinci poboljšivača.

Rezultati pokazuju da su visoke doza mulja povećale ukupni ugljik u tlu, ali su također rezultirale značajnim smanjenjem prinosa ječma, aktivnosti enzima i sadržaja mikrobiološke biomase. Nasuprot tome, niske doza oba tip mulja pokazale su generalno bolje parametre prinosa ječma i značajno veću kvalitetu, posebno pri korištenju kompostiranog mulja. Najbolji prinosi ječma dobiveni su na tlima jednokratno poboljšanim s kompostiranim muljem.

Tablica 1 prikazuje koncentracije teških metala u tlu koje nije tretirano i tlu amandmaniranom kompostiranim i termički obrađenim muljem.

Tablica 1. Sadržaj teških metala u tlo kod kontrolne točke, kompostiranog mulja i termički obrađenog mulja.

Ispitivano svojstvoKontrolaKompostirani muljTermički obrađen mulj
Mn (mg kg-1)65 ± 7233 ± 11130 ± 10
Zn (mg kg-1)18 ± 3560 ± 45483 ± 62
Cu (mg kg-1)3 ± 0316 ± 7206 ± 6
Pb (mg kg-1)3 ± 0219 ± 7181 ± 4
Cd (mg kg-1)<0.2<0.2<0.2
Cr (mg kg-1)<0.11.0 ± 0.0<0.1
Ni (mg kg-1)4 ± 0.771 ± 583 ± 6

Primjena kompostiranog mulja pokazala se korisnom praksom zbog stabilnosti i zrelosti organske tvari koja pozitivno utječe na tlo. S druge strane, termički obrađeni mulj nije postigao isti uspjeh, sugerirajući da njegova organska tvar može imati manje dugotrajne pozitivne učinke na tlo. Ovi zaključci potiču daljnje istraživanje otpimalnih praksi za korištenje mulja ali i naglašavaju benefite primjene kompostiranog mulja kao organskog poboljšivača.

Literatura

Fernández J.M., Plaza C., García-Gil J.C., Polo A. (2009). Biochemical properties and barley yield in a semiarid Mediterranean soil amended with two kinds of sewage sludge. Appl Soil Ecol 42 (1): 18–24. doi:10.1016/j.apsoil.2009.01.006

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci