Otpadni mulj kao inovativno rješenje za pokrove odlagališta

Autor:

Kategorija:

spot_img

U suvremenom upravljaju otpadom, pronalaženje održivih i učinkovitih metoda za zbrinjavanje i recikliranje nusproizvoda poput otpadnog mulja postaje sve važnije. Dva istaknuta istraživanja (He i sur., 2015 i Syafrudin i sur., 2022) usmjerena su na inovativno korištenje modificiranog otpadnog mulja kao potencijalnog privremenog pokrovnog materijala za odlagalište otpada. Ova istraživanja pokazuju kako modificirani mulj može poslužiti kao ekološki prihvatljiva i ekonomična alternativa tradicionalnim pokrovnim materijalima. Obje studije naglašavaju važnost pronalaska novih upotreba za otpadni mulj, s obzirom na njegovu sve veću produkciju u urbanim sredinama i ograničenja postojećih metoda obrade. Provedenim istraživanjima ističe se potencijal rješavanje smanjenja otpada ali i zaštite okoliša. 

Istraživanje: Modificirani otpadni mulj kao privremeni pokrov za odlagališta otpada

U istraživanju koje su proveli (He et al., 2015) istražuje se mogućnost korištenja modificiranog otpadnog mulja kao materijala za privremeni pokrov na odlagalištima. Autori naglašavaju  da zbog sve veće proizvodnje mulja u urbanim područjima ali i zaostatku postojećih tehnologije za obradu i zbrinjavanje mulja, postoji sve veća potreba za pronalaženjem novih rješenja za njihovu upotrebu. Mulj, ukoliko se ne zbrine na adekvatan način, zbog svog sastava, može uzrokovati sekundarno zagađenje okoliša. S druge stane, na odlagalištima je potrebna značajna količina materijala za pokrivanje otpada, pa se otpadni mulj nameće kao alternativa tradicionalnim materijalima. Nakon analize propusnosti i čvrstoće modificiranog mulja utvrđene su odgovarajuće vrijednosti hidrauličke vodljivosti (1.0 x 10 -4 cm/s i 1.0 x 10 -5 cm/s). Također navodi se da bi modificirani mulj trebao imati sadržaj čvrste tvari viši od 60 % kako bi se zadovoljile potrebe za čvrstoćom i hidrauličkom vodljivošću. Dodavanjem brzovezajućeg materijala (vapna, cementa, agregata dobivenog od guma) mogu se postići željene mehaničke i hidrauličke karakteristike materijala. Istraživanjem se zaključuje da modificirani mulj ima potencijal za upotrebu kao privremeni pokrov na odlagalištima, s obzirom na zadovoljavajuće karakteristike. 

Istraživanje: Stabilnost mulja kao pokrovnog materijala na odlagalištima otpada

(Syafrudin et al., 2022) provode istraživanje u svrhu ispitivanja potencijalnog korištenja otpadnog mulja, glavnog nusprodukta obrade otpadnih voda, kao pokrovnog materijala na odlagalištima otpada. Autori su analizirali optimalan sadržaj vode, koeficijenta propusnosti i stabilnosti materijala koji se sastoji od mješavine mulja nakon obrade, bentonita i brzovezajućeg vapna. Rezultati pokazuju da optimalni sadržaj vode u tri varijable kompozita zadovoljava zahtjeve, pri čemu je najviša optimalna vrijednosti 28 % i to za mješavinu s omjerom 84 % mulja, 15 % bentonita i 1 % brzovezajućeg vapna. Miješanje kanalizacijskog mulja s bentonitom znatno smanjuje vrijednost propusnosti, pri čemu omjer 80 % mulja i 20 % bentonita daje najniži koeficijent propusnosti (1.979 x 10 -7), što postiže granicu hidrauličke vodljivosti od 1 x 10 -7. Testovi čvrstoće na smicanje i rezultati sigurnosnog faktora pokazuju da navedena mješavina ima najbolje rezultate u pogledu kohezijske čvrstoće, kuta smicanja i sigurnosnog faktora. Istraživanje sugerira da mulj kada je modificiran u ispravnom omjeru sa bentonitom i brzovezajućim vapnom, predstavlja prikladan materijal za pokrivanje deponija u smislu optimalnog sadržaja vode, propusnosti i stabilnosti. 

Zaključak

  • Modificirani otpadni mulj predstavlja održivu alternativu tradicionalnim materijalima za privremeni pokrov na odlagalištima, pružajući rješenje za povećanu produkciju mulja u urbanim područjima.
  • Istraživanja su pokazala da dodavanjem brzovezajućeg materijala kao što su vapno, cement, i agregati dobiveni od guma, modificirani mulj može zadovoljiti potrebne mehaničke i hidrauličke karakteristike za efikasno pokrivanje odlagališta.
  • Optimalni sadržaj vode i koeficijent propusnosti u mješavinama mulja s bentonitom i brzovezajućim vapnom ukazuju na visoku stabilnost i sigurnost kada se koriste kao pokrovni materijal, čime se smanjuje rizik od sekundarnog zagađenja okoliša.
  • Primjena modificiranog mulja kao pokrovni materijal ne samo da rješava problem viška mulja, već i promiče recikliranje i smanjenje otpada, u skladu s principima održivog razvoja.
  • Buduća istraživanja trebala bi se usredotočiti na daljnje poboljšanje karakteristika modificiranog mulja i istraživanje njegove dugoročne učinkovitosti i utjecaja na okoliš, potičući njegovu širu primjenu u praksi.

Literatura

He J., Li F., Li Y., Cui X.L. (2015). Modified sewage sludge as temporary landfill cover material. Water Sci Eng 8 (3): 257–262. doi:10.1016/j.wse.2015.03.003

Syafrudin, Hardyanti N., Samadikun B.P., Budihardjo M.A., Ramadan B.S., Puspita A.S., Arumdani I.S., Wati H.R. (2022). Geostability of dewatered sludge as landfill cover material. Glob Nest J 25 (1): 77–83. doi:10.30955/gnj.004498

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci