Primjena otpadnog mulja kao zamjene za gnojiva u poljoprivredi

Autor:

Kategorija:

spot_img

Uvod

Korištenje mulja iz otpadnih voda postaje popularna alternativa konvencionalnim gnojivima u poljoprivredi zbog svoje sposobnosti da obogati tlo esencijalnim hranjivima. Ova metoda, iako donosi brojne prednosti, ujedno predstavlja i određene izazove. U nastavku analizirana su tri istraživanja koja se bave utjecajem primjene mulja na rast, prinos i kvalitetu rajčice i suncokreta, istražujući kako različiti uvjeti dostupnosti vode i stope primjene mulja utječu na navedene parametre.

Mulj iz otpadnih voda u uzgoju rajčice

Primjena otpadnog mulja na poljoprivrednom zemljištu postaje sve češća praksa širom svijeta. Istraživanje koje su proveli (Elmi et al., 2020) usmjereno je na evaluaciju prikladnosti primjene mulja iz otpadnih voda u uvjetima visokih temperatura pri čemu su koristili rajčicu kao testnu kulturu. Istraživanje je provedeno u stakleniku kako bi se istražile razine teških metala u rajčici (u različitim fazama rasta) uzgojenoj na tlu obogaćenom muljem, s ciljem identifikacije potencijalnih rizika od konzumacije ovog proizvoda. Pokus je obuhvatio uzgoj rajčice u posudama s različitim omjerima mulja i tla. Analizirajući biljke u različitim fazama rasta otkriveno je da se razine teških metala razlikuju između pojedinih dijelova biljaka, pri čemu korijen generalno akumulira više štetnih tvari od ploda. Kadmij i olovo koji su topivi i pokretni, nisu bili detektirani u plodovi kroz sve tretmane mulja što sugerira minimalan rizik od akumulacije teških metala na rajčicu, potencijalno čineći primjenu mulja održivom opcijom za uzgoj rajčice. Istraživanjem je također istaknut benefit korištenja mulja u poljoprivredi, s optimalnim rastom rajčice gdje je primjena stope mulja bila 20 %. Autori zaključuju da uz odgovarajuće upravljanje, mulj može značajno poboljšati proizvodnju usjeva bez značajnih zdravstvenih rizika od bioakumulacije teških metala. Međutim, faktori prijenosa teških metala u određene dijelove biljaka zahtijevaju oprez, posebno za lisnato i korjenasto povrće, koji bi moglo akumulirati teške metale lakše nego rajčica.

Kako primijeniti otpadni mulj u svrhu poboljšanja plodnosti tla i povećanja prinosa usjeva?

(Boudjabi and Chenchouni, 2021) su proveli istraživanje učinka dviju metoda primjene mulja iz otpadnih voda – malčiranje i miješanje s tlom – na parametre plodnosti tla i produktivnost usjeva žitarica. U istraživanju je ispitan učinak metoda na promjene fizikalno-kemijskih karakteristika tla. Autori navode da je primjena mulja pokazala poboljšanje svih svojstava tla i povećanja prinosa usjeva, s naglaskom na malčiranje kao najučinkovitijim tretmanom. Značajna poboljšanja plodnosti tla utvrđena su omjerom C:P, ukazujući na dobar status mineralizacije. Istraživanje ukazuje na potencijal korištenja mulja kao održive gnojidbene metode kojom je moguće optimizirati plodnost tla i povećati prinos, posebno u kontekstu održivog upravljanja dostupnih resursa u poljoprivredi. Autori zaključuju da je primjena mulja kao gnojiva povećala je sadržaj bitnih nutrijenata u tlu kao i mogućnost u očuvanju vlage tla.

Primjena otpadnog mulja na rast i prinos suncokreta

(Koutroubas et al., 2020) proveli su dvogodišnje istraživanje kako bi procijenili učinak primjene mulja na rast, akumulaciju suhe tvari, prinos sjemenki i ulja te na sadržaja Fe, Cu, Zn i Mn u sjemenkama suncokreta uzgojenog na poljoprivrednom zemljištu pri različitim uvjetima dostupnosti vode. Tretmani su uključivali tri stope primjene mulja (9, 18 i 36 tona/ha/godišnje), primjenu gnojiva (138 kg N i 24 kg P ha/godinu) i kontrolnu površinu. Primjena mulj povećala je promjer stabljike, visinu i rani rast biljaka suncokreta u usporedbi sa kontrolnom površinom. Autori navode da je došlo do značajnog povećanja prinosa sjemenki čak i pod uvjetima nedostatka vode, sugerirajući koristan učinak mulja na status vode u tlu. S druge stane  primjenom mulja smanjila se koncentracija ulja u sjemenkama te nije došlo do promjene sadržaja Zn, Fe, Mn i Cu čak ni pri visokoj stopi primjene (18 t). Istraživanje je pokazalo da je primjena mulja u tlu s godišnjom stopom od 9 tona po hektaru prihvatljiva za poljoprivrednu proizvodnju, te da bi ta praksa mogla djelomično zamijeniti uporabu konvencionalnih gnojiva u uzgoju suncokreta.

Zaključak

  • Primjena mulja iz otpadnih voda na poljoprivrednom zemljištu pokazuje potencijal kao održiva alternativa konvencionalnim gnojivima, obogaćujući tlo esencijalnim hranjivima i poboljšavajući rast i prinos usjeva poput rajčice i suncokreta.
  • Analiza pokazuje da primjena mulja može znatno poboljšati svojstva tla i povećati prinos usjeva, posebno kada se koristi metoda malčiranja, uz minimalan rizik od akumulacije teških metala u plodovima.
  • Istraživanja sugeriraju da mulj iz otpadnih voda ima koristan učinak na status vode u tlu, povećavajući prinos sjemenki čak i pod uvjetima suše, dok s druge strane može smanjiti koncentraciju ulja u sjemenkama suncokreta.
  • Primjena mulja u tlo sa stopom od 9 tona po hektaru godišnje pokazala se kao agronomski adekvatna i potencijalno može zamijeniti upotrebu konvencionalnih gnojiva u proizvodnji suncokreta, ističući potrebu za odgovarajućim upravljanjem i monitoringom kako bi se osigurala sigurnost i održivost prakse.

Literatura

Boudjabi S., Chenchouni H. (2021). On the sustainability of land applications of sewage sludge: How to apply the sewage biosolid in order to improve soil fertility and increase crop yield? Chemosphere 282 (June): 131122. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.131122

Elmi A., Al-Khaldy A., AlOlayan M. (2020). Sewage sludge land application: Balancing act between agronomic benefits and environmental concerns. J Clean Prod 250 (xxxx): 119512. doi:10.1016/j.jclepro.2019.119512

Koutroubas S.D., Antoniadis V., Damalas C.A., Fotiadis S. (2020). Sunflower growth and yield response to sewage sludge application under contrasting water availability conditions. Ind Crops Prod 154 (April): 112670. doi:10.1016/j.indcrop.2020.112670

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci