Procjena upotrebe mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u kružnom gospodarstvu

Autor:

Kategorija:

spot_img

Sažetak

Janaszek et al., (2024) su proveli istraživanje vezano uz upotrebu komunalnog mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u kružnom gospodarstvu s naglaskom na ekološke aspekte. Analizirani su uzorci mulja iz četiri postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i tla iz potencijalnih područja primjene. Provedena je sekvencijska analiza mobilnosti teških metala (BCR) kao i sveobuhvatna procjena ekološkog rizika koristeći različite pokazatelje. Rezultatima je utvrđeno da mulj koji ne zadovoljava konvencionalne kriterije za poljoprivrednu upotrebu na temelju ukupnog sadržaja metala ne mora nužno predstavljati visok rizik. 

Uvod

Komunalni (otpadni) mulj, kao nusproizvod postupaka pročišćavanja otpadnih voda, bilježi značajan porast globalne proizvodnje potaknut rastom populacije i gospodarskim razvojem. Upravljanje ovim rastućim volumenom mulja predstavlja izazov, posebno u urbanim sredinama gdje je prostor za njegovo odlaganje ograničen. Bogat organskim spojevima i esencijalnim hranjivim tvarima, mulj predstavlja potencijalni resurs u poljoprivrednoj upotrebi, nudeći prirodno rješenje za njegovo zbrinjavanje. Ograničavajući faktori poput prisutnosti patogenih organizama, teških metala i drugih štetnih tvari potencijalno predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš radi čega korištenje istog (u kružnom gospodarstvu) zahtijeva održavanje strogih standarda kvalitete i sigurnosti. Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi potencijalu upotrebu mulja iz ekološke perspektive, uzimajući u obzir mobilnost teških metala. 

Slika 1. Postotna zastupljenost rukovanja muljem u zemljama EU (2020) (Janaszek et al., 2024).

Metodologija istraživanja

Istraživanje je obuhvatilo prikupljanje uzoraka mulja iz četiri postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i tla s potencijalnih područja primjene. Provedena je sekvencijska BCR analiza za ispitivanje mobilnosti teških metala. Provedena je i procjena ekološkog rizika koristeći različite pokazatelje kao što su geoakumulacijski indeks (Igeo), Nemerow indeks zagađenja (PINemerow), kod za procjenu rizika (RAC) i pokazatelj ekološkog rizika mobilnosti metala (EMR). Analizirani su uzorci mulja i tla kako bi se utvrdila ukupna koncentracija metala i njihova mobilnost.

Rezultati

Rezultati su pokazali da mulj koji ne zadovoljava konvencionalne kriterije za poljoprivrednu upotrebu na temelju ukupnog sadržaja metala ne predstavlja nužno visok rizik. Na primjer, mulj iz postrojenja WWTP3 pokazao je visok rizik zagađenja prema Igeo i Nemerow indeksu, prvenstveno zbog niske koncentracije teških metala u tlu na mjestu potencijalne primjene. Nasuprot tome, RAC indeks je pokazao srednji rizik za nikal i cink u svim uzorcima. ERD i EMR indeksi, koji uzimaju u obzir mobilnost metala, pokazali su najviši rizik od migracije metala za bakar i cink iz postrojenja WWTP3.

Zaključak

Istraživanje pokazuje da ukupni sadržaj teških metala nije objektivan kriterij za procjenu rizika pri upotrebi komunalnog mulja. Indeksi koji uzimaju u obzir mobilnost metala, poput ERD i EMR, pružaju točniju procjenu rizika od zagađenja. Rezultati sugeriraju da postrojenja koja koriste biološku tehnologiju obrade mulja proizvode mulj s većim udjelom mobilnih oblika teških metala, što može predstavljati veći ekološki rizik.

Reference

Janaszek, A. et al. (2024) ‘The Assessment of Sewage Sludge Utilization in Closed-Loop Economy from an Environmental Perspective’, Water (Switzerland), 16(3), pp. 1–17. Available at: https://doi.org/10.3390/w16030383.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci