Procjena upotrebe otpadnog mulja u poljoprivredi – Istraživanje u Rumunjskoj

Autor:

Kategorija:

spot_img

U istraživanju se obrađuje tema korištenja otpadnog mulja kao hranjivog materijala u poljoprivrednoj proizvodnji, s naglaskom na analizu teških metala kako bi se osigurala njegova sigurnost pri upotrebi.

Uvod

Analiza otpadnog mulja postala je važan element ispitivanja zbog rastućeg tehnološkog napretka, povećanja osobnog dohotka i životnih standarda, što je rezultiralo povećanjem korištenja resursa i onečišćenja okoliša. Direktiva EU 91/271/EEC zahtijeva od Rumunjske da sve naseljene zajednice s više od 2000 stanovnika imaju postrojenja za obradu otpadnih voda, što uključuje i proizvodnju mulja. Stoga je važno analizirati mulja kako bi se osiguralo da njegova upotreba u poljoprivredi ne predstavlja rizik za tlo, biljke i ljude.

Materijali i metode

Mulj iz pet postrojenja za obradu otpadnih voda u južnom i jugoistočnom dijelu Rumunjske analiziran je s obzirom na količinu teških metala. Korištene su metode AAS (atomsko apsorpcijske spektrofotometrije) za određivanje metala poput željeza, cinka i mangana. Ova metoda omogućila je istraživačima precizno određivanje koncentracije teškim metala u mulju, što je presudno za procjenu sigurnog korištenja kao gnojiva.

Rezultati

Rezultati istraživanja pokazuju da su koncentracije teških metala, uključujući krom, bakar, kadmij, kobalt, nikal i cink bile promjenjive tijekom petogodišnjeg razdoblja analize. Unatoč varijancama, koncentracije svih analiziranih (teških) metala bile  su znatno ispod zakonskih granica. To ukazuje na potencijalnu sigurnost korištenja mulja iz otpadnih voda kao gnojivo, pod uvjetom da se redovito provode analize kako bi se osiguralo da koncentracije teških metala ostaju unutar sigurnosnih granica.

Na grafikonu 1. prikan je Sadržaj mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 2013.-2017.

Grafikon 1. Sadržaj mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 2013.-2017.

Zaključak

Otpadni mulj može biti vrijedan resurs za upotrebu u poljoprivredi zahvaljujući visokom sadržaju hranjivih tvari, pod uvjetom da je siguran za upotrebu. Redovita analiza teških metala ključna je za osiguravanje njegove sigurnosti i efikasnosti kao gnojiva. Iako su rezultati obećavajući, potrebno je nastaviti s istraživanjima kako bi se osigurala konzistentnost rezultata i razvile najbolje prakse za upotrebu otpadnog mulja u poljoprivredi.

Literatura

Balanica C.M.D., Simionescu A.G., Birsan I.G., Bichescu C.I., Muntenita C. (2018). The assessment of using the sewage sludge in agriculture in Romania. Mater Plast 55 (January 2019): 700–703. doi:10.37358/mp.18.4.5104

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci