Kompost i digestat u bespućima EU/HR birokratske zbiljnosti

Autor:

Kategorija:

spot_img

U Osijeku je 14. veljače u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održan radni skup o gospodarenju muljem s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ovaj skup je samo potvrdio da se problematika otpadnog mulja iz prehrambene industrije i s uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, koji se obrađuju u kompostanama i bioplinskim postrojenjima, ne rješava na dobrobit prehrambene industrije, kompostana i bioplinskih  postrojenja, a niti poljoprivrede i energetike Republike Hrvatske.

Što su to EU gnojidbeni proizvodi?   

Koliko smo vidjeli u Osijeku, ali i u prethodnim komunikacijama s Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva intencija države je da se kriteriji kvalitete za ukidanje statusa otpada za kompost i digestat utvrđuju na temelju kriterija iz  Uredbe (EU) 2019/1009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu. Prema kriterijima iz te Uredbe otpadni mulj ne može se koristiti za proizvodnju komposta i digestata koji bi bili sastavni dio gnojidbenih  proizvoda.

Držimo da je ovakav pristup pogrešan i nije u skladu s pravom EU. Naime,  Uredba  (EU) 2019/1009 uređuje isključivo stavljanje na tržište gnojidbene proizvode s oznakom CE. „Članak 1. i 2.  Uredbe (EU) 2019/1009, Područje primjene: 1.   Ova se Uredba primjenjuje na gnojidbene proizvode EU-a., Članak 2. Definicije: Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije: (2) gnojidbeni proizvod EU-a” znači gnojidbeni proizvod s oznakom CE kada se stavlja na raspolaganje na tržištu.“ 

Međutim, kompost i digestat koji nastaju u našim kompostanama i bioplinskim postrojenjima stavljaju se na lokalno tržište, preciznije apliciraju se na površinama udaljenim do cca 10 km udaljenosti od mjesta nastanka te se ne planiraju stavljati na tržište kao proizvodi s CE oznakom. 

Proizvođač treba odlučiti hoće li ili neće proizvoditi proizvod s CE oznakom  

Da treba razlikovati gnojidbene proizvode s CE oznakom i one koji to nisu, navedeno je i u samoj preambuli Uredbe (EU) 2019/1009.

 (5) Compliance with the harmonised rules as laid down in the FPR (Uredba 2019/1009) remains optional.  It is at manufacturers’ discretion to decide if to apply the FPR (Uredbu 2019/1009) and affix the CE-mark to their products; thus, these products move freely in the single market or to follow the rules laid down at national level in an EU country; ….“ Contrary to most other product harmonisation measures in Union law, Regulation (EC) No 2003/2003 does not prevent non-harmonised fertilisers from being made available on the internal market in accordance with national law and the general free movement rules of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). In view of the very local nature of certain product markets, this possibility should remain. Compliance with harmonised rules should therefore remain optional, and should be required only for products, intended to provide plants with nutrient or improve plants’ nutrition efficiency, which are CE marked when made available on the market. This Regulation should therefore not apply to products which are not CE marked when made available on the market.

Dakle, sukladnost s harmoniziranim pravilima iz Uredbe 2019/1009 trebala bi ostati neobvezna i trebala bi se zahtijevati samo za gnojidbene proizvode koji nose CE oznaku.Proizvođač gnojidbenog proizvoda je taj koji odlučuje hoće li ili ne stavljati na tržište proizvod koji će nositi CE oznaku i zadovoljavati kriterije iz Uredbe 2019/1009. To nije obavezno.

Austrija nije propisala da kompost i digestat  moraju biti usklađeni s Uredbom 2019/1009  

Potpuno je nejasno zbog čega naša nadležna ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva  tumače da bi kompost i digestat koji ne nose CE oznaku i koji će se koristiti lokalno, trebali ispunjavati kriterije za EU gnojidbene proizvode s CE oznakom.

Činjenica je da Hrvatska nema nacionalni propis koji regulira organska gnojiva i poboljšivače tla. Stoga držimo da bi Ministarstvo poljoprivrede žurno trebalo donijeti propis koji bi utvrdio kriterije kvalitete za kompost i digestat nastao iz otpada i to po uzoru na austrijsku regulativu čime bi se omogućilo da se po točno definiranim uvjetima na lokalno tržište stavljaju i kompost i digestat nastali iz otpadnog mulja. Na temelju tako propisanih nacionalnih kriterija Ministarstvo gospodarstva bi rješavalo zahtjeve za ukidanje statusa otpada za kompost i digestat nastalih iz otpadnih materijala.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci