Smanjenje otpada od tekstila i hrane: Nova pravila EU-a za potporu kružnom gospodarstvu

Autor:

Kategorija:

spot_img

Ukratko:

  • Viši ciljevi za 2030. za smanjenje bacanja hrane
  • Proizvođači trebaju pokriti troškove prikupljanja, sortiranja i recikliranja otpadnog tekstila
  • U EU godišnje nastane 60 milijuna tona otpada od hrane i 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada
  • Manje od 1% cjelokupnog tekstila u svijetu se reciklira u nove proizvode

Europska unija odavno je predana promicanju održivih praksi i smanjenju otpada u raznim industrijama. Posljednjih godina sve je veći fokus na dva ključna područja: tekstil i smanjenje otpada od hrane. S ciljem poticanja kružnog gospodarstva, EU je implementirala nova pravila i propise za rješavanje ovih problema i poticanje pozitivnih promjena. Ovaj članak istražuje inicijative koje je EU poduzela za rješavanje pitanja rasipanja tekstila i hrane, učinak tih mjera i dobrobiti koje donose okolišu i gospodarstvu.

Tekstil: sve veća zabrinutost

Utjecaj tekstilnog otpada na okoliš

Tekstilna industrija ima značajan utjecaj na okoliš. Proizvodnja tekstila uključuje korištenje golemih količina vode, energije i sirovina, a također stvara značajan otpad i zagađenje. Osim toga, zbrinjavanje tekstilnog otpada predstavlja značajan izazov, pri čemu velik dio otpada završava na odlagalištima ili se spaljuje, što pridonosi emisiji stakleničkih plinova i dodatno iscrpljuje prirodne resurse.

Odgovor EU-a: Akcijski plan za kružno gospodarstvo

Prepoznajući hitnu potrebu rješavanja pitanja tekstilnog otpada, EU je razvio sveobuhvatan Akcijski plan za kružno gospodarstvo. Ovaj plan ima za cilj prijelaz tekstilne industrije prema održivijem i kružnijem modelu, gdje su proizvodi dizajnirani imajući na umu trajnost, mogućnost popravka i mogućnost recikliranja.

Shema proširene odgovornosti proizvođača (EPR).

Jedna od ključnih mjera koju je uvela EU je shema proširene odgovornosti proizvođača (EPR) tekstila. Prema ovoj shemi, proizvođači tekstila odgovorni su za cijeli životni ciklus svojih proizvoda, uključujući prikupljanje, recikliranje i odlaganje. Držeći proizvođače odgovornima za utjecaj svojih proizvoda na okoliš, EPR shema ih potiče na usvajanje održivijih praksi i smanjenje stvaranja otpada.

Smanjenje rasipanja hrane: globalni izazov

Razmjer bacanja hrane

Rasipanje hrane gorući je globalni problem s ogromnim ekonomskim, društvenim i ekološkim implikacijama. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih naroda, otprilike jedna trećina sve hrane proizvedene za ljudsku prehranu baca se svake godine. To predstavlja nevjerojatnih 1,3 milijarde tona bačene hrane na globalnoj razini.

Napori EU: kružni pristup

U borbi protiv bacanja hrane, EU je poduzela korake za uspostavu kružnog pristupa koji je usmjeren na prevenciju, smanjenje i valorizaciju. Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo postavlja jasne ciljeve za smanjenje rasipanja hrane u cijelom opskrbnom lancu.

Zastupnici Europskog parlamenta žele povećati obvezujuće ciljeve smanjenja otpada koje je predložila Komisija na najmanje 20% u preradi i proizvodnji hrane (umjesto 10%) i na 40% po glavi stanovnika u maloprodaji, restoranima, prehrambenim uslugama i kućanstvima (umjesto 30%)., u usporedbi s godišnjim prosjekom ostvarenim između 2020. i 2022. Zemlje EU-a morale bi osigurati postizanje tih ciljeva na nacionalnoj razini do 31. prosinca 2030.

Zastupnici također žele da Komisija procijeni mogućnost i izradi odgovarajuće zakonodavne prijedloge za uvođenje viših ciljeva za 2035. (najmanje 30% odnosno 50%).

Usklađeno označavanje datuma

Jedna od ključnih inicijativa EU je usklađivanje označavanja datuma na prehrambenim proizvodima. Prije su se različite oznake datuma kao što su “najbolje do”, “upotrijebiti do” i “prodati do” koristile nedosljedno, što je dovelo do zabune među potrošačima i doprinijelo nepotrebnom bacanju hrane. EU je sada standardizirao označavanje datuma kako bi pružio jasnije smjernice o sigurnosti i kvaliteti hrane, pomažući u smanjenju nepotrebnog bacanja savršeno jestive hrane.

Prednosti inicijativa kružnog gospodarstva

Utjecaj na okoliš

Inicijative kružnog gospodarstva koje provodi EU imaju značajne koristi za okoliš. Smanjenjem stvaranja otpada, promicanjem recikliranja i ponovne uporabe materijala te smanjenjem vađenja resursa, ove mjere doprinose očuvanju prirodnih resursa, smanjenju emisije stakleničkih plinova i očuvanju biološke raznolikosti.

Ekonomske mogućnosti

Pomak prema kružnom gospodarstvu također predstavlja značajne ekonomske prilike. Usvajanjem održivijih praksi i prihvaćanjem kružnih poslovnih modela, tvrtke mogu smanjiti troškove, poboljšati učinkovitost resursa i iskoristiti nova tržišta. Ova tranzicija može potaknuti inovacije, otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast, čineći Europu predvodnicom u održivom razvoju.

Društvene implikacije

Inicijative kružnog gospodarstva imaju i pozitivne društvene implikacije. Smanjenjem otpada i poboljšanjem učinkovitosti resursa, ove mjere mogu pomoći u rješavanju društvenih nejednakosti, stvaranju novih radnih mjesta i doprinijeti inkluzivnijem i pravednijem društvu. Osim toga, inicijative usmjerene na smanjenje rasipanja hrane mogu pomoći u ublažavanju gladi i nesigurnosti hrane, što će biti od koristi ranjivom stanovništvu.

Zaključak

Napori EU da se uhvati u koštac s tekstilnim otpadom i smanjenjem otpada od hrane putem pristupa kružnog gospodarstva pokazuju predanost održivom razvoju i brizi za okoliš. Provedbom inicijativa kao što je shema proširene odgovornosti proizvođača za tekstil i usklađivanje označavanja datuma na prehrambenim proizvodima, EU potiče pozitivne promjene i postavlja primjer drugim regijama koje trebaju slijediti. Dobrobiti ovih mjera su dalekosežne i obuhvaćaju ekološke, ekonomske i socijalne aspekte. Dok kružno gospodarstvo nastavlja dobivati na zamahu, ono ima potencijal transformirati industrije i otvoriti put prema održivijoj budućnosti.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci