Zaštita okoliša: Nova pravila EU-a za održivo pakiranje

Autor:

Kategorija:

spot_img

U nastojanju da riješi sve veći problem ambalažnog otpada i promiče kružno gospodarstvo, Europska unija (EU) donijela je novu uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Cilj ove uredbe je uskladiti unutarnje tržište ambalaže uz smanjenje količine ambalažnog otpada koji nastaje u EU. Budući da je ambalažni otpad dosegao alarmantnih 190 kg po Europljaninu 2021., potrebno je hitno djelovati kako bi se spriječilo daljnje povećanje u nadolazećim godinama. U ovom ćemo članku istražiti ključne odredbe nove uredbe i njezine implikacije za tvrtke i potrošače.

Područje primjene Uredbe

Nova uredba obuhvaća sve vrste ambalaže, bez obzira na materijal od kojeg se koristi, a uključuje i ambalažni otpad iz različitih izvora, poput industrije, proizvodnje, maloprodaje i kućanstava. Zauzimanjem sveobuhvatnog pristupa, EU nastoji osigurati da je sva ambalaža sigurna, održiva i da se može reciklirati. To znači da ambalaža mora biti dizajnirana za recikliranje materijala i biti sposobna za prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje u velikom broju. Uredba također postavlja zahtjeve za smanjenje prisutnosti zabrinjavajućih tvari u ambalaži i poboljšanje informiranja potrošača putem označavanja.

Zahtjevi za održivo pakiranje

Nova uredba naglašava važnost održivosti u dizajnu i proizvodnji ambalaže. Zahtijeva da se sva ambalaža stavljena na tržište može reciklirati, s posebnim naglaskom na recikliranje materijala. To znači da ambalaža treba biti dizajnirana na način koji omogućuje jednostavno odvajanje materijala, čineći proces recikliranja učinkovitijim. Dodatno, uredba postavlja minimalne ciljeve za korištenje recikliranog sadržaja u plastičnoj ambalaži, s glavnim ciljem do 2030. i daljnjim pregledom do 2034. kako bi se procijenila izvedivost ciljeva za 2040.

Ambalaža za višekratnu upotrebu i ciljevi za ponovnu upotrebu

Prepoznajući prednosti ambalaže za višekratnu upotrebu u smanjenju otpada, EU je uključio odredbe za definiranje i promicanje uporabe ambalaže za višekratnu upotrebu. Uredba postavlja kriterije za višekratnu ambalažu, uključujući minimalni broj putovanja ili rotacija za njezinu uporabu. Utvrđeni su različiti ciljevi ponovne uporabe za različite kategorije, kao što su veliki kućanski uređaji, pakiranja hrane i pića za ponijeti te transportna pakiranja. Međutim, kartonska ambalaža izuzeta je od ovih zahtjeva zbog svojih različitih karakteristika.

Sheme povrata depozita (DRS)

Kako bi se potaknulo odvojeno prikupljanje i recikliranje plastičnih boca za jednokratnu upotrebu i metalnih posuda za piće, nova uredba nalaže uspostavljanje sustava povrata depozita (DRS) od strane država članica. Do 2029. najmanje 90% ovih formata pakiranja trebalo bi se prikupljati godišnje putem DRS-a. Države članice s postojećim sustavima koji postižu cilj od 90% do 2029. izuzete su od provedbe novih DRS zahtjeva. Međutim, uredba dopušta fleksibilnost, s izuzećima i varijacijama ovisno o stopama odvojenog prikupljanja koje postižu države članice.

Ograničenja određenih formata pakiranja

Kako bi se dodatno smanjio otpad, uredba uvodi ograničenja na određene formate pakiranja. To uključuje jednokratnu plastičnu ambalažu za voće i povrće, hranu i piće, začine, umake unutar HORECA sektora te male kozmetičke i toaletne proizvode koji se koriste u sektoru smještaja. Države članice imaju mogućnost odrediti izuzeća pod određenim okolnostima, kao što je organsko voće i povrće. Cilj ovih ograničenja je poticanje upotrebe održivijih alternativa i promicanje kružnog gospodarstva.

Ciljevi smanjenja ambalažnog otpada

Kako bi se potaknulo smanjenje ambalažnog otpada, uredba postavlja opće glavne ciljeve na temelju količina za 2018. godinu. Ovi ciljevi uključuju smanjenje od 5% do 2030., smanjenje od 10% do 2035. i smanjenje od 15% do 2040. Državama članicama također se daje mogućnost provedbe dodatnih mjera za sprječavanje ambalažnog otpada koje prelaze minimalne ciljeve. Uredba uključuje odredbe za preispitivanje ovih ciljeva od strane Europske komisije osam godina nakon stupanja uredbe na snagu.

Proširena odgovornost proizvođača (EPR)

Nova uredba stavlja značajan naglasak na proširenu odgovornost proizvođača (EPR). To znači da su proizvođači, proizvođači, uvoznici i distributeri odgovorni za gospodarenje ambalažnim otpadom koji stvaraju njihovi proizvodi tijekom njihova životnog ciklusa. Uredba pojačava obveze za te gospodarske subjekte, osiguravajući da ne izbjegavaju svoje EPR obveze, posebno u odnosu na pružatelje logističkih usluga. Pozivajući te aktere na odgovornost, uredba ima za cilj poboljšati prakse gospodarenja otpadom i promicati održiviji pristup ambalaži.

Označavanje i informacije za potrošače

Kako bi potrošače osnažili u donošenju informiranih izbora, uredba uključuje odredbe za poboljšano označavanje i informiranje potrošača. Oznake na ambalaži trebale bi sadržavati jasne informacije o materijalnom sastavu ambalaže i smjernice za njezino pravilno odlaganje. To će pomoći potrošačima da prepoznaju ambalažu koja se može reciklirati i razumiju kako je pravilno zbrinuti. Uredba također uzima u obzir postojeće sustave označavanja u određenim državama članicama, dopuštajući fleksibilnost uz osiguranje dosljednosti i učinkovitosti u cijeloj EU.

Put naprijed

Donošenje nove uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu predstavlja značajan korak prema održivijem i kružnom gospodarstvu u EU. Baveći se cijelim životnim ciklusom ambalaže, od dizajna do gospodarenja otpadom, uredba ima za cilj smanjiti ambalažni otpad, promicati recikliranje i poticati korištenje održivih alternativa. Međutim, uspješna provedba uredbe zahtijevat će blisku suradnju između država članica, poduzeća i potrošača. Kako napredujemo, bitno je da svi dionici prihvate načela održivosti i rade zajedno na zaštiti okoliša za buduće generacije.

Zaključak

Nova uredba EU-a o ambalaži i ambalažnom otpadu predstavlja značajan napor u rješavanju rastućeg problema ambalažnog otpada i promicanju kružnog gospodarstva. Postavljanjem zahtjeva za ambalažu koja se može reciklirati, ciljeve ponovne uporabe i sheme povrata depozita, uredba ima za cilj smanjiti stvaranje otpada, poboljšati stope recikliranja i potaknuti upotrebu održivijih alternativa pakiranju. Kroz proširenu odgovornost proizvođača i poboljšano označavanje, tvrtke i potrošači osnaženi su za donošenje ekološki svjesnijih izbora. Kako se uredba provodi, ključno je da svi dionici surađuju i podržavaju načela održivosti, u konačnici radeći prema zelenijoj i održivijoj budućnosti.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci